שלבים  לטיפול באתר

תכתבו את השם ושם האמא ותשלחו את הטופס (את הטיפול מובנה מראש להגדלת השמחה צריך לבקש כמה פעמים ביום את הטיפול חשוב לזכור ששמחה זה מטרה עליונה וצריך לעבוד קשה בכדי להגיע עליהן).

הטיפול הוא רוחני ולא דורש מכם פעולה מסוימת חוץ מלבקש את הטיפול, כמו כן חשוב שתעשו פעולות להגדלת השמחה כמו שמלמדים באתר בכדי להגדיל את השמחה ולגלות את הנשמה וכך לחיות בתוך מציאות ניסית ממש.

בקשה להגדלת השמחה היא הדרך להגיע לכל מטרה ולחיות במציאות ניסית ממש. חשוב לציין שאדם באתר שמבקש טיפול להגדלת השמחה הצדיק (הבעש”ט) יודע גם מהו הרצון והצורך העיקרי שלכם ולעניין זה תהיה גם הכוונה והמיקוד של הטיפול.

יש לזכור שאור השמחה זה אור כללי שמשפיע על הכל ולכן אדם שרוצה לעבוד דרך השמחה לא ממוקד בלפתור את הבעיות אלא רק בלהגדיל את השמחה ובצורה כזו אור הנשמה יכול להתגלות בתוך מימד הנפש ורק אז מתחילה חוקיות ניסית ממש בחיים שלנו.

חשוב לזכוררק אדם הרשום באתר יקבל ריפוי!

טיפול יומי

תכתבו את שמכם ושם האם והבקשה מהרבי להגדלת השמחה שלכם. מעבר לבקשה כללי להגדלת השמחה אפשר לדייק על פי המצב אישי שלכם בבמה בדיוק צריכים חיזוק בכדי להגדיל השמחה. תבקשו בקשת טיפול כמה פעמים שצריך כל פי הצורך.

סרטוני הדרכה לחברי האתר בלבד

שמחה ככלי לריפוי

מה זה שמחה

עבודת האדם שמקבל טיפולים באתר

הבעל שם טוב הקדום ושמחה

חיות ושמחה

המקום מגלה המציאות

שמחה ספורט - חלק 1

שמחה ספורט - חלק 2