קמיעות של הבעל שם טוב: 

קמיעות של הבעל שם טוב הקדוש, דרך ריפוי ייחודי: 

המאפשר לרפא כל בעיה ומחלה ולהגיע לכל מטרה ב"ה. 

בדומה לטיפולים באתר, הם דרך ריפוי מיוחד שעובד עד שמגיעה למטרה שנקבע מראש. 

באותה דרך שהבעל שם טוב הקדוש היה עושה הקמעות שלו ללא שום שם קודש או כתיבה כל שהיא. 

רק דרך השפעה רוחנית מיוחדת וחתימה שלו בסוף גם היום הרבי עושה אותו דבר בצורה מדויקת.

הדרך לקבל טיפול מדויק לבעיה או מטרה שלך היא: 

לקבוע שיחה יעוץ קצרה בטלפון. 

בודקים בדיוק מה הבעיה והדרך או דרכים שונות לקבל פתרון לאותה בעיה. 

באותה שיחה מקבלים דרכים שונות להגיע למטרה ומחיר לכל דרך. 

המחיר נקבע על ידי כמה כוח אדם צריך בכדי להגיע למטרה שלו. 

בשפה תורנית – איזה כלי מדויק הוא צריך לקבל בכדי להגיע למטרה שלו. 

בגלל שאנחנו עובדים בצורה מדויקת גם כך התוצאות ייחודיות בעולם כולו ב"ה

לקביעת שיחה יעוץ  0543855770 או בטופס למטה