בס"ד

לפני שאסביר את שתי האפשרויות הקיימות לרווח כלכלי באתר אעשה הקדמה כללית לעניין

הדרך לרווח כלכלי גדול ויציב מבוסס על שני דברים

1 עבודה ופיתוח עצמי – חשוב שהשותף יעשה בעצמו טיפולים באתר בכדי לרפא את החלקים הנפשיים שמעקבים אותו.

כגון: פחד וחרדה, לחזק את תכונותיו החלשות, כדי לקדם עסק

ביטחון עצמי לדוגמא.

2 התנהגות נכונה כשותף – המודל הכלכלי הוא שילוב של שיווק שותפים ושיווק רב שכבתי mlm 

לקחנו את החלקים הכי הטובים של מודלים אלו שהם שיתוף והשכפול.

שילוב של העבודה שלכם ושל האחרים בשבילכם.

מודלים של רווח כלכלי לשותפים:

אבל, אל תחשבו שאם תביאו מספר כמות של אנשים, הם יעשו לכם את העבודה וכך תתפרנסו ב"ה.

רק דרך עבודה והשפעה ישירה שלכם, תוכלו לקבל פרנסה טובה ב"ה.

דרך השקעה בעשייה ממוקדת, בפעילויות, מכירת טיפולים ובנוסף לכך הבאת שותפים דרכם,

תגיעו לתוצאות הכי טובות.

כלומר השקעה ישירה בדור הראשון שלכם.

קיימים שני מודלים המאפשרים כניסה כשותפים באתר הריפוי.

1 מודל שותפים עם מחויבות חודשית

2 מודל שחופשי

1 המודל עם מחויבות חודשית – כדי להיכנס למודל זה – חייב השותף לרכוש את ה"טיפול הכללי "

שבו אדם יכול לבקש את כל הטיפולים שהוא ירצה בכל נושא אשר יחפוץ, בסכום של 613 ₪ לחודש   

מעבר לכך, יוכל למכור טיפולים באתר בכל סוג אשר ירצה. 

אם רוצה להוסיף תחתיו שותפים במודל זה יכנסו כמוהו.

זאת אומרת אנשים אשר קונים בכל חודש את הטיפול הכללי.   

רישום לתוכנית זאת היא דרך הוראות קבע באתר וחתימה בחוזה כשותף.   

אדם שיפסיק את הוראת הקבע, יפסיק להיות שותף במודל זה.   

2 המודל החופשי  מודל שבו אנשים נכנסים להיות שותפים ללא התחייבות של קניה חודשית,

אלא דרך קניה של טיפול כל שהוא בלבד ומבקשים להיות שותפים במערכת  בדרך זו.

אין שום התחייבות שלכם לקנייה באתר והעמלות אשר תקבלו, יהיו אך ורק מהמודל הזה.

במידה ותרצו לקבל עמלות גם מהמודל הראשון, תוכלו בכל רגע להיכנס למודל הזה ולקבל את העמלות מהאנשים שתחתיכם גם במודל זה.

האחוזים של רווח לשני מודלים הם אותו הדבר:

דור ראשון 20%

דור שני 7%

דור שלישי 5%

דור רביעי  4%

ברכה והצלחה