כל אדם בתכנית מקבל כל יום באופן אוטומטי טיפול להגדלת השמחה. בקשה להגדלת השמחה היא הדרך להגיע לכל מטרה ולחיות במציאות ניסית ממש. 

חשוב לציין שאדם באתר שמבקש טיפול להגדלת השמחה הצדיק (הבעש"ט) יודע גם מהו הרצון והצורך העיקרי שלכם ולעניין זה תהיה גם הכוונה והמיקוד של הטיפול.

יש לזכור שאור השמחה זה אור כללי שמשפיע על הכל ולכן אדם שרוצה לעבוד דרך השמחה לא ממוקד בלפתור את הבעיות אלא רק בלהגדיל את השמחה ובצורה כזו אור הנשמה יכול להתגלות בתוך מימד הנפש ורק אז מתחילה חוקיות ניסית ממש בחיים שלנו.

כל אדם בתכנית מקבל כל יום באופן אוטומטי טיפול להגדלת השמחה. בקשה להגדלת השמחה היא הדרך להגיע לכל מטרה ולחיות במציאות ניסית ממש. 

חשוב לציין שאדם באתר שמבקש טיפול להגדלת השמחה הצדיק (הבעש"ט) יודע גם מהו הרצון והצורך העיקרי שלכם ולעניין זה תהיה גם הכוונה והמיקוד של הטיפול.

יש לזכור שאור השמחה זה אור כללי שמשפיע על הכל ולכן אדם שרוצה לעבוד דרך השמחה לא ממוקד בלפתור את הבעיות אלא רק בלהגדיל את השמחה ובצורה כזו אור הנשמה יכול להתגלות בתוך מימד הנפש ורק אז מתחילה חוקיות ניסית ממש בחיים שלנו.

בקשה להגדלת השמחה היא הדרך להגיע לכל מטרה ולחיות במציאות ניסית ממש. חשוב לציין שאדם באתר שמבקש טיפול להגדלת השמחה הצדיק (הבעש"ט) יודע גם מהו הרצון והצורך העיקרי שלכם ולעניין זה תהיה גם הכוונה והמיקוד של הטיפול.

טיפול המשך הוא טיפול המיועד להגיע להעמקת תיקון נפש האדם, הוא טיפול שכל פעם מתקן יותר ויותר את האדם מן השורש, מוציא "לכלוך" רוחני ונפשי ומותיר את המטופל בכל פעם נקי, זך ורוחני יותר. טיפול זה לוקח זמן בצורה ברורה ולכן מומלץ לבצע אותו רק לאחר שהאדם שקיבל את התוצאות הרצויות שלו דרך "טיפולי הבעל שם טוב" באתר, באמצעות "טיפולי המשך" ממשיכים להעמיק ריפוי, שינוי והשגת מטרות אישיות בכל נושא.