תיקון

תיקון הוא פעולה רוחנית שבו הצדיק מתקן את הנפש מן השורש המקושרת בדבר או בעיה מסוימת וכתוצאה מזה מתרחש ריפוי או פתיחה מופלאה ממשית.

שורש של בעיה של כל אדם נמצא בעומק הנפש של כל אדם (הכוונה כאן של נפש זה מעל המחשבות ורגשות של אדם אלא  אם נפש מסוימת זורמת נכון או לו בכיוון נשמתי שלו)  שאדם בחוויה ובחירות שלו זורם לכיוון הנשמתי שלו  יש גם ביטוי בעולם החיצוני שלו כלומר בבריאות הגופני ונפשי שלו פרנסה משפחה ןכ"ד.   בעיה או מחלה זו סמטום בים היתר שהאדם הולך בכיוון לא נכון בדבר מסוים גם בשורש הנפשי שלו

מחלה מלשון חלל  כלומר אדם שלא זורם בכיוון הנשמתי האמיתי שלו גורם לחלל פנוי ריק מאור שמתמלא בכליפות המסתירים האור והחוויה אנושית היא מחלה בעיה מסוימת.

אחד האפשרויות המצויינות לרפא או לפתור בעיות מסוימות קשות במיוחד זה לעשות תיקון אצל הצדיק דבר המאפשר להחזיר  את האדם לכיוון הנכון ולפתור ולרפא בעיות קשות במיוחד.

לרוב תיקון אחד אצל רבינו הקדוש מספיק בכדי לרפא ולפתור בעיות קשות שאין להם פיתרון במקומות אחרים.

לפעמים מסתדר בתיקון אחד  לפעמים צריך כמה תיקונים שעושים בעופן הדרגתי  כל אדם על פי הצורך שלו

כל אדם שירצה תיקון או טיפול אחר מוזמן להיות בקשר איתנו ונשמח לבדוק עבורו מה הדרך הנכונה והמהירה עבורו לעזור לו.