תקנון האתר

כל הטיפולים ומוצרים באתר הם טיפולים רוחניים ולא מוגדרים על פי משרד הבריאות כרפואה מוכרת. אחריות על תהליך הריפוי ובחירה איזה טיפולים ורפואה לבחור ועל מצבו רפואי של אדם המשתמש בשרותי האתר חל על המטופלים בלבד. אין החזר כספי לא על הטיפולים ולא על המוצרים. על כל אדם לבחור תכנית טיפולים אם תרצו מוזמנים לבקש מאיתנו להמליץ על תוכנית טיפולית. האתר ממוקד בלתת טיפולים ולא כולל תמיכה נפשית ועצות נוספים. כל מה שאתם צריכים לדעת בכדי לבקש טיפול או לרכוש מוצר כתוב בצורה ברורה באתר ולא מתחייבים לענות מייד על כל פנייה רק להשתדל לענות מהר. המוצרים שולכים אותם בדואר רשום תקבלו את מספר דואר רשום בסמס ואליכם האחריות לעקוב אחרי המוצר שנשלח לכם.

אדם שנכנס לאחד התכניות מנויים כלומר "ויפול אמשך" או "אתר השמחה" נכנס למנוי המתחדש בכל חודש ועל האדם האחריות להפסיק המנוי שהוא רוצה.

תקנון זכויות יוצרים, אחריות ותנאי שימוש לאתר אינטרנט "אתר השמחה של הבעל שם טוב"

 • השימוש באתר "אתר השמחה של הבעל שם טוב" שכתובתו הינה www.bstov.com על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 • הגלישה באתר והתייחסות לתוכן המוצע בו יהוו כהסכמה מצדך לתנאים אלה.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 • כל הזכויות שמורות וכל התוכן באתר www.bstov.com הינו רכושו הבלעדי של "אתר השמחה של הבעל שם טוב" וכל שימוש בתוכן או העתקתו תגרור תביעה משפטית לפי חוק הגנת זכויות היוצרים.
 • האתר מוצע לגולשים כמו שהוא. "אתר השמחה של הבעל שם טוב" לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בתוכן האתר ובצורכי המשתמש באתר.
 • כל המידע המוצג באתר הינו בגדר מידע בלבד והגולש באתר אשר ישתמש בו לצורך פרטי או עסקי יישא בכל האחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע המוצג באתר.
 • "אתר השמחה של הבעל שם טוב" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לגולש או לצד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר או במידע המוצג בו וכן לרבות יישומי אינטרנט המותקנים באתר.
 • אין לפרש קישורים, שירותים, מדריכים וכל תוכן אשר מוצע באתר כאסמכתא (גושפנקה), אישור או המלצה לביצוע פעולות מסוג כלשהן אשר מומלצים ומוסברים באתר.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • אין לפרסם את האתר או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פגוע בבעלי האתר, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 • הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים באתר.
 • בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 • בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 • במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בתוכן האתר או אי עדכון בתוכן לעומת חוקים ופרסומים בכתבים הרשמיים של מדינת ישראל, ייחשב לנכון התוכן אשר מופיע לפי הרישומים בכתב החוקים של מדינת ישראל ולא כפי שמופיע באתר.
 • במידה והגולש/משתמש באתר ומצא מידע או קישור או מדריך אשר המידע בו לא נכון, לא קשור או שצריך להוסיף מידע מסוים, נשמח שתיידע את "אתר השמחה של הבעל שם טוב" בנושא.
 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 • התמונות באתר שייכות כחוק לאתר "אתר השמחה של הבעל שם טוב" וצולמו/נרכשו/עוצבו ע"י "אתר השמחה של הבעל שם טוב" ואסור לאף אדם או גורם להעתיק, להוריד, לשמור ולעשות בהם כל שימוש ללא אישור בכתב מ- "אתר השמחה של הבעל שם טוב".
 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר "אתר השמחה של הבעל שם טוב".
 • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.