תיקון וריפוי יום יום אוטומטי חודש ימים עוצמה 1

1,600.00