תיקון וריפוי יום יום אוטומטי משך חודש עוצמה 3

2,400.00