תיקון וריפוי יום יום אוטומטי חודש ימים עוצמה 2

2,000.00